Ligewear.com ("Lige") biedt gebruikers:

de website www.ligewear.com ("Site");

alle online accounts, webgebaseerde applicaties of platforms die beschikbaar zijn gesteld voor gebruik op elk apparaat of technologieplatform ("Applicaties"); en

elk van de producten van Lige Amsterdam die beschikbaar worden gesteld op de Site of via de Applicaties (“Diensten”). De Site, Applicaties en Diensten zijn alle faciliteiten, functies of activiteiten (“Functies”) die door ons zijn ontwikkeld en ontworpen om uw ervaring te ondersteunen.

Ons centrale doel is om de beste producten te bieden en uw ervaring tijdens het gebruik ervan te optimaliseren. Om dat effectief te laten werken, moet Lige Amsterdam persoonlijke informatie van elke klant verzamelen en die persoonlijke informatie verwerken.

Lige Amsterdam gebruikt veelgebruikte technologieën zoals cookies en webbakens om uw interacties met de Site, Applicatie en Diensten bij te houden en om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Lige Amsterdam kan ook uw Internet Protocol ("IP")-adres verzamelen om niet-persoonlijk identificeerbare informatie, uw verwijzende websiteadressen, browsertype, domeinnaam en toegangstijden bij te houden en samen te voegen.

Tenzij rechtstreeks verbonden met een gebruikersaccount, is de informatie die Lige Amsterdam verwerkt in verband met elk IP-adres grotendeels statistisch en wordt niet opgeslagen of door Lige Amsterdam verwezen op een manier die ons in staat stelt om het surfgedrag van een bepaalde gebruiker in kaart te brengen.

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over hoe wij informatie over u verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle functies die worden beheerd door Lige Amsterdam of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven. Van tijd tot tijd kan Lige Amsterdam ook product- of servicespecifieke privacyverklaringen of documentatie plaatsen om meer in detail uit te leggen hoe Lige Amsterdam omgaat met informatie met betrekking tot privacy.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of toegang wenst tot uw informatie, neem dan gerust contact met ons op via

info@ligewear.com

SECTIE 1 – WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?

Informatie die u verstrekt – Wanneer u een product van de Site koopt of u aanmeldt voor een dienst die wordt beheerd door Lige Amsterdam, kan van u worden verlangd dat u persoonlijke informatie verstrekt (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoon of leeftijd) en andere informatie waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld. Lige Amsterdam kan de informatie die u verstrekt onder uw account combineren met informatie over uw activiteit op de Site om u een betere ervaring te bieden en om de kwaliteit van de functies, producten en diensten van Lige Amsterdam te verbeteren. Voor bepaalde diensten kan Lige Amsterdam u de mogelijkheid geven om af te zien van het combineren van dergelijke informatie. U kunt uw gebruikersaccount gebruiken om meer te weten te komen over de informatie die aan uw account is gekoppeld.

Cookies – Wanneer u de Site bezoekt, kan Lige Amsterdam een ​​of meer cookies naar uw computer of apparaat sturen. Lige Amsterdam-cookies om de kwaliteit van Lige Amsterdam-producten en -diensten te verbeteren, onder meer voor het opslaan van uw voorkeuren, het verbeteren van zoekresultaten, het verbeteren van functies en het volgen van uw trends, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Log-informatie – Wanneer u de Site bezoekt, kunnen de servers van Lige Amsterdam bepaalde informatie vastleggen. Deze serverlogboeken kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, uw interactie met een product, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser of uw account uniek kunnen identificeren.

Communicatie – Wanneer u een e-mail of andere communicatie naar LIGE Amsterdam stuurt, kunnen we die communicatie bewaren om uw vragen te verwerken, op uw verzoeken te reageren en de producten of diensten van LIGE Amsterdam te verbeteren. Lige Amsterdam kan uw e-mailadres gebruiken om met u te communiceren over producten of diensten van Lige Amsterdam.

Applicaties van derden – Lige Amsterdam kan via de Site applicaties van derden beschikbaar stellen, zoals gadgets, extensies of betalingsgateways. De door Lige Amsterdam verzamelde informatie wordt verwerkt onder dit privacybeleid wanneer u een applicatie van derden inschakelt. Informatie die door de externe applicatieprovider wordt verzameld, valt onder hun eigen privacybeleid en we raden u aan hun respectieve privacybeleid te lezen en te begrijpen. Houd er in het bijzonder rekening mee dat bepaalde providers gevestigd kunnen zijn in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, dan kunnen uw persoonlijke gegevens die bij het voltooien van die transactie zijn gebruikt, onderhevig zijn aan openbaarmaking onder de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Andere sites – Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de site. Lige Amsterdam oefent geen controle uit over de sites die worden weergegeven als zoekresultaten, sites die toepassingen, producten of diensten van Lige Amsterdam bevatten, of links vanuit de verschillende functies van Lige Amsterdam. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen.

E-mailmarketing – Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Google Analytics – Onze winkel gebruikt Google Analytics om ons te helpen te weten te komen wie onze site bezoekt en naar welke pagina's wordt gekeken.

Naast het bovenstaande kan Lige Amsterdam de gegevens van Lige Amsterdam gebruiken om:

Het leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren van de Functies, de diensten van Lige Amsterdam (inclusief advertentiediensten) en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; en

Bescherm de rechten of eigendommen van Lige Amsterdam of haar gebruikers.

Als Lige Amsterdam deze informatie gebruikt op een andere manier dan het doel waarvoor deze is verzameld, zal Lige Amsterdam voorafgaand aan dergelijk gebruik om uw toestemming vragen.

Het is onwaarschijnlijk dat Lige Amsterdam uw persoonlijke gegevens bekend zal maken aan andere buitenlandse ontvangers.

SECTIE 2 – TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze verzamelen en alleen voor die specifieke reden gebruiken.

Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de kans geven om nee te zeggen.

Uw keuze om u af te melden

Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen door Lige Amsterdam van uw gegevens in verband met onze producten of diensten, laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen via info@ligewear.com.

Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt, of als u een andere computer of internetbrowser gebruikt, u mogelijk uw opt-out-keuze moet vernieuwen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige van onze functies en services niet goed werken als uw cookies zijn uitgeschakeld.

SECTIE 3 – DIENSTEN VAN DERDEN, DELEN VAN INFORMATIE & VERDERE OVERDRACHT

Lige Amsterdam deelt alleen persoonlijke informatie met andere bedrijven of individuen in de volgende beperkte omstandigheden:

Wanneer Lige Amsterdam uw toestemming heeft. Meestal hebben we opt-in toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke informatie.

Wanneer Lige Amsterdam dergelijke informatie verstrekt aan haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen met als doel persoonlijke informatie namens Lige Amsterdam te verwerken, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties. We eisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en alle andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Wanneer Lige Amsterdam te goeder trouw gelooft dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:

voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of uitvoerbare overheidsverzoeken;

onze Servicevoorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen van die Voorwaarden;

fraude, beveiligings- of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken; of

beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Lige Amsterdam, haar klanten of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.

Als we betrokken raken bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van sommige of al onze activa, zullen we ons uiterste best doen om:

de vertrouwelijkheid waarborgen van alle persoonlijke informatie die betrokken is bij dergelijke transacties; en

op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

SECTIE 4 – VEILIGHEID

Lige Amsterdam neemt redelijke beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze omvatten interne beoordelingen van onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen, waaronder passende versleuteling en fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens opslaan.

Lige Amsterdam beperkt de toegang tot persoonlijke informatie tot haar werknemers, aannemers en agenten die deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken. Deze personen zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband en strafrechtelijke vervolging, als zij niet aan deze verplichtingen voldoen.

ARTIKEL 5 – KLACHTEN

Wanneer Lige Amsterdam formele schriftelijke klachten ontvangt, is het ons beleid om contact op te nemen met de klagende gebruiker over zijn of haar zorgen. We zullen samenwerken met de juiste regelgevende instanties, waaronder lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen Lige Amsterdam en een individu.

SECTIE 6 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige personen ten laste om deze site te gebruiken.

SECTIE 7 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer opvallende kennisgeving geven (inclusief, voor bepaalde diensten, e-mailmeldingen van wijzigingen in het privacybeleid).

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u: persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer bij Lige
info@ligewear.com.